Přihlásit se Začněte zde

Produktový SKU

SITE123 vám umožňuje přiřazovat jedinečné SKU (Stock Keeping Unit) pro vaše produkty, takže můžete snadno vyhledávat, nalézat a identifikovat jakékoliv a všechny produkty ve vašem obchodě. 

Vyzkoušet nyní
Produktový SKU je kód, který vám pomáhá identifikovat vaše produkty tím, že každému produktu přiřadí unikátní kód, který z něj činí snadno vyhledatelný. Kódy produktového SKU vám umožňují třídit vaše produkty a identifikovat speciální charakteristiky pro každý z nich. Například třem podobným produktům můžete přiřadit různé kódy a každému produktu s každým kódem přiřadit diferencované charakteristiky. Používáním SKU produktů budete schopni najít, detailně popsat, identifikovat a rozpracovat jakékoliv produkty, které chcete zveřejnit ve vašem eCommerce obchodě.

Další skvělé funkce

Nečekejte déle, vytvořte si svůj web ještě dnes! Vytvořte web

Více než 1869 webů SITE123 vytvořených dnes v US!