Přihlásit se Začněte zde

Plugin souhlasu s cookies

Dejte svým návštěvníkům vědět, že shromažďujete informace pomocí pluginu souhlasu s cookies od SITE123. Aktivujte tento nástroj a informujte své klienty již dnes.

Vyzkoušet nyní

Přidejte na svůj web souhlas s používáním cookies

Ujistěte se, že své návštěvníky informujete, pokud na svém webu shromažďujete informace o jejich preferencích pomocí pluginu souhlasu s cookies. V mnoha zemích používání cookies na webových stránkách vyplývá povinnost dodržovat určité právní předpisy. Některé zákony vyžadují, abyste poskytli podrobné informace o tom, jak na svých webových stránkách používáte cookies, a získali předem jasný souhlas návštěvníka s používáním cookies – jinými slovy souhlas s cookies. SITE123 poskytuje plugin, který to pro vás automaticky zařídí.

Write Your Own Cookie Messages

With this feature, you can write the message that pops up for cookie consent. This means you can explain in your own words what cookies do and why your site uses them. It's a great way to make sure your visitors understand and feel comfortable with your site's use of cookies. Also, it's helpful for making sure your website follows international cookie laws. It shows your visitors that you care about their privacy and are serious about following data protection rules. This helps build trust and makes your site more professional.

Customize the Dismiss Button

You're not just stuck with a standard 'Got it' button. SITE123 lets you change the text of the button that people click to agree to cookies. This is a small but important detail that helps make things clearer for your visitors. You can use words that fit your site's style and make the meaning crystal clear.

Další skvělé funkce

Nečekejte déle, vytvořte si svůj web ještě dnes! Vytvořte web

Více než 1799 webů SITE123 vytvořených dnes v US!